Er du en dyktig multitasker?

Les dette for å oppdage den skjulte konsekvensen av å «multitaske».

I et forskningseksperiment[1] ved Stanford University i USA forsøkte forskere å bevise at det moderne mennesket har utviklet evnen til å multitaske. De la frem en hypotese om at den gamle tankegangen om at vi bare kan gjøre en ting av gangen ikke gjelder lenger.

Studien tok utgangspunkt i at vi i dag har så mange digitale hjelpemidler som vi mestrer bruken av, at vi nå har utviklet evnen til å håndtere to tanker samtidig. Poenget med studien var altså å bevise at mennesket hadde endret seg, og at vi nå klarer å multitaske.

Resultatet av testen var entydig

De fikk over 100 studenter til å utføre en rekke kognitive tester. Resultatet fra testene viste at det aldri var noen fordel å være en ”multitasker”, eller at det gav noen fordel å forsøke å løse to eller flere oppgaver samtidig.

Det var helt tydelig at de som drev med singletasking (altså én og én ting av gangen), gjorde det best. De gjorde det klart best i samtlige tester, hver eneste gang, uten unntak.

Konsekvensene av kronisk stimuli

Forskerne oppdaget at selvutnevnte multitaskere ikke hadde utviklet noen positiv egenskap. Tvert imot, så fryktet de at deres kognitive evner kunne være skadet etter kronisk stimuli av multitasking.

Forskerne påpekte at mange av multitaskerne ikke engang hadde evnen til å fokusere når de ble bedt om det! Multitaskerne klarte ikke å overse det som var irrelevant, selv om de fikk klar instruksjon på forhånd om hva de skulle unngå.

Manglende prioriteringsfilter

Det så ut til at de manglet et slags prioriteringsfilter; der de ikke klarte å unngå å tenke på arbeidsoppgaver som de ikke skulle jobbe med. For multitaskerne ble all informasjon oppfattet som ”viktig” (altså ingenting uviktig), fordi de ikke klarte å separere ting fra hverandre.

Dette gjorde at de ble kontinuerlig distrahert av ny informasjon, jobbet saktere og ikke klarte å holde fokus.

Dette er en av grunnen til at jeg sier at «multitasking er Norges nye folkesykdom»

Om du vil vite hvordan du kan unngå å bli forstyrret av tidstyver og tankekaos anbefaler jeg deg å få tilsendt boken min TRE STEG TIL TIDSFRIHET – Hvordan mestre tidsklemma, tidstyver & tankekaos på to minutter. Du kan bestille boken via menyen på denne siden.
[1] http://news.stanford.edu/2009/08/24/multitask-research-study-082409/

Hva mener du?