De fleste «skeptikere» tenker ikke selv og fornekter sannheten

Man er ikke skeptisk om man ikke er åpen for nye informasjon. Da er man bare trangsynt og ferdig indoktrinert.

Om man tviholder på det man allerede er blitt fortalt og nekter å behandle logiske argumenter som motstrider dogma, gjør man som folk flest: De har sluttet å tenke selv.

De nekter engang å ta inn over seg en idé som motstrider med det de har blitt fortalt. Det kan ikke være sant, fordi om det skulle være det må de stille spørsmål til flere ting de har trodd på hele livet.

Dette er grunnen til at Mark Twain sa at «det er lettere å lure folk, enn å overbevise dem om at de har blitt lurt». Og hvorfor køen til komfortable løgner er lang, mens køen til upraktiske sannheter ikke eksisterer.

Selv om de forstår logikken i det du prøver å forklarer – kan de ikke endre mening. (Ikke før alle andre gjør det i alle fall). Folk flest tror på konsensus istedenfor å stole på bevisene. Hvis alle andre tror på noe, så tror de også.

(Det var denne problematikken som Henrik Ibsen tok opp i skuespillet ”En folkefiende”).

De søker heller bekreftelse fra andre uopplyst (som tror på det samme), enn å høre på en som har undersøkt og funnet ut av noe som strider med konsensus. Tankegangen er: «Det kan ikke være sant, fordi flertallet er jo uenig».

Dette er en tankeprosess som går inn under begrepet kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans er en svært ubehagelig tilstand, og oppstår fordi det er konflikt mellom ny informasjon og et sterkt etablert trosmønster.

Selv med sterke bevis som motstrider med den gjeldende overbevisning, kan personen ikke ta dette inn over seg. Og siden det er viktigere å beskytte troen, vil personen overse, rasjonalisere bort eller fornekte ny kunnskap som bryter med dette.

(Dette er det jeg omtaler som en ubevisst grunn til selvsabotasje i dette innlegget).

Men siden du leser dette; er du definitivt åpen for ny kunnskap og tankesett.

——

Om du likte denne artikkelen vil du nok også like boken min: Tre Steg Til Tidsfrihet – Hvordan mestre tidsklemma tidstyver & tankekaos på to minutter. Den er ærlig, brutal og virkningsfull som denne artikkelen. Trykk her for å få tilsendt et eksemplar.

Hva mener du?