Hvordan forveksling av et ord kan gjøre deg irritert

Les dette om du vil vite hvordan feil bruk av ord kan ende opp med å ødelegge dagen din

I dag morges gikk jeg fra å være bli og fornøyd til å bli irritabel.

Men hvorfor? Jo, jeg prøvde å ”multitaske”.

Jeg forsøkte å lage grøt til min sønn på ni måneder mens han forsøkte å rømme utfor trappa. Samtidig som jeg forøkte å kle min datter (straks tre år) mens hun forsøkte å leke gjemsel og katten mjauet etter mat.

Tankekaos øker stressnivået
Når du prøver å multitaske vil stressnivået akselerere. Tankekaoset vil boble over og ting blir uoversiktlig.

Noen vil alltid prøve å overbevise meg om at de kan gjøre flere ting samtidig. Problemet er at det de gjør alltid er av dårligere kvalitet – enn om de bare hadde fokusert på en oppgave av gangen.

Selv om du har utviklet en simultankapasitet på enkelte oppgaver. (Kjøre bil, lage mat…osv)

Så betyr ikke det at du er en dyktig ”multitasker”. Det betyr bare at du ikke trenger å være bevisst på utførelsen av enkelte innøvde handlingsmønstre.

Når du har gjort en rekke av arbeidsoppgaver så mange ganger at du ikke trenger å være bevisst i utførelsen; vil underbevisstheten ta over styringen.

Og det var det jeg innså i dag. Veldig mange forveksler en innøvd koordinasjonsrutine som går av seg selv, med evnen til å ”multitaske”.

Nyanseforskjellen som får store konsekvenser 

I dag fikk jeg erfare hvor fort det er å forveksle det å koordinere med å ”multitaske”.

Nyanseforskjellen er kritisk.

Å ”multitaske” betyr å gjøre flere ting samtidig.

Mens å koordinere betyr å ”sideordne, sette/ plassere ting/aktiviteter osv i det riktige forhold til hverandre”.

Når du ”multitasker” prioriterer du etter innfallsmetoden.

Mens når du koordinerer prioriterer du etter en plan.

Du kan selv tenke deg hva som vil levere de beste resultatene.

Slik fokuserer ledere

Om du vil vite hvordan du unngår «multitasking», klarer å holde fokus på jobb  og har tilstedeværelse i øyeblikket – uten måtte gjøre eller lære noe særlig nytt: Må du ta i bruk tidsfrihet-verktøyet FokusKvadranten. Les mer om den tre stegs metoden her.

Hva mener du?